พื้นที่จัดงาน

PEACH

Facility U-shape (Pax) Board Room (Pax) Banquet (Pax) Class Room (Pax) Theater (Pax) Cocktail (Pax) Height (meters) L x W (meters) Area (m/ft)
Pattaya 1 27 24 40 36 72 60 2.4 9.8 x 8.8 84 / 904
Pattaya 2 24 24 40 36 60 55 2.4 9.2 x 7.8 72 / 775
Pattaya 3 42 48 80 108 144 110 2.4 16.3 x 8.4 134 / 1,442
Pattaya 4 30 30 60 45 99 80 2.4 15 x 8.8 109 / 1,173
Pattaya 5 30 30 50 54 70 90 2.4 13.6 x 12.4 110 / 1,184
Pattaya 6 36 42 80 63 110 110 2.4 14.8 x 11.2 143 / 1,539
Pattaya 7 33 36 50 42 84 70 2.4 12.9 x 9.7 90 / 969
Pattaya 8 15 18 10 18 24 30 2.4 6.7 x 6 38 / 409
Pattaya 9 27 30 30 36 62 50 2.2 11.8 x 8.6 68 / 732
Pattaya 10 48 66 100 108 204 150 2.7 21.7 x 10.1 203 / 2,185
Pattaya 11 48 66 100 144 272 185 2.7 21.7 x 10.3 216 / 2,325
Pattaya 12 48 66 100 108 204 150 2.7 21.7 x 9.6 194 / 2,088
Pattaya 14 27 24 50 36 60 70 4 11.7 x 10.5 93 / 1,001
Pattaya 15 30 30 60 60 112 105 4 11.8 x 10.2 129 / 1,389
Pattaya 16 42 48 80 84 154 120 4 15.7 x 8.5 144 / 1,550
Pattaya 17 36 42 60 63 100 80 4 14.9 x 7.5 105 / 1,130
Pattaya 18 36 42 60 63 100 80 4 14.9 x 7.7 107 / 1,152
Pattaya 19 27 42 60 45 72 100 4 14.8 x 11.4 128 / 1,378
East Lobby 99 102 550 228 300 1,000 3.9 73 x 22 1,080 / 11,625

 

Facility U-Shape (Pax) Board Room (Pax) 3m x 3m Exhibition Booth Banquet (Pax) Class Room (Pax) Theater (Pax) Cocktail (Pax) Height (meters) L x W (meters) Area (m/ft)
Hall ABCD 3,810 3,432 446 4,340 5,040 10,062 6,920 9.5 131.4 x 53 6,925 x 74,540
Hall A 810 576 93 700 936 1,452 1,560 9.5 53 x 30.3 1,568 x 16,878
Hall B 810 576 90 600 780 1,452 1,420 9.5 53 x 26.9 1,426 x 15,349
Hall C 1,458 960 146 1,000 1,404 2,376 2,370 9.5 53 x 44.9 2,380 x 25,618
Hall D 810 576 98 700 936 1,452 1,550 9.5 53 x 29 1,553 x 16,716
Hall AB 193 1,300 1,728 2,904 2,990 9.5 57.2 x 53 2,994 x 32,227
Hall ABC 333 2,760 3,600 5,600 5,370 9.5 102.1 x 53 5,372 x 57,824
Hall BC 333 2,760 3,600 5,600 5,370 9.5 102.1 x 53 5,372 x 57,824
Hall BCD 342 2,760 3,600 5,600 5,350 9.5 101.1 x 53 5,358 x 57,673
Hall CD 255 1,700 2,400 4,070 3,930 9.5 74.2 x 53 3,933 x 42,334
Hall A1 189 252 30 240 315 532 560 9.5 30.3 x 18.6 564 x 6,070
Hall A2 189 252 30 240 294 504 520 9.5 30.3 x 18.1 525 x 5,651
Hall A3 189 252 24 240 294 432 470 9.5 30.3 x 16.3 472 x 5,081
Hall C1 720 576 72 480 600 1,120 1,190 9.5 44.9 x 26.6 1,194 x 12,852
Hall C2 720 576 72 480 600 1,120 1,180 9.5 44.9 x 26.4 1,184 x 12,744
Hall D1 189 252 24 240 315 522 490 9.5 29.3 x 16.8 493 x 5,307
Hall D2 189 252 30 240 315 532 520 9.5 29.3 x 18 527 x 5,673
Hall D3 189 252 30 240 315 532 530 9.5 29.3 x 18.2 533 x 5,737

 

Facility U-Shape (Pax) Board Room (Pax) Classroom (Pax) Theater (Pax) Cocktail (Pax) 3m x 3m Exhibition Booth Banquet (Pax) Height (meters) L x W (meters) Area (m/ft)
Foyer 99 90 306 308 800 30 490 12.6 49 x 35 1,000 / 10,764
Terrace AB 300 54 710 2.5 44 x 18 1,365 / 14,693
Coffee Shop 81 60 297 360 400 20 300 4.8 18.5 x 37.5 580 / 6,243
Pre – Function Area 75 54 288 360 600 30 400 10.7 23.6 x 33 730 / 7,858

 

รอยัล คลิฟ บีช โฮเต็ล

Facility U-shape (Pax) Board Room (Pax) Banquet (Pax) Class Room (Pax) Theater (Pax) Cocktail (Pax) Height (meters) L x W (meters) Area (m/ft)
Royal Summit Chamber A+B 140 100 490 600 970 900 3 31 x 36 939 / 10,107
Royal Summit Chamber A 96 40 200 213 394 250 3 26.2 x 17.8 402 / 4,327
Royal Summit Chamber B 132 60 200 213 394 250 3 26.2 x 17.8 402 / 4,327
Sapphire A+B 54 50 100 72 120 120 3 20 x 6 120 / 1,291.6
Sapphire A 30 24 60 36 64 60 3 12 x 6 72 / 775
Sapphire B 18 24 40 24 48 30 3 8.5 x 6 51 / 549
Royal Opal Theater (Lower Level) 45 30 140 214 140 240 4.1 12 x 21.7 240 / 2,583.3
Royal Opal Theater (Upper Level) 60 66 100 60 2.8 6.8 x 25 250 / 2,691
Foyer A 250 600 / 6,458.3
Foyer B 150 420 / 4,520.8
Beach Infini Pool 2,000 2,500

 

รอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล

Facility U-shape (Pax) Board Room (Pax) Banquet (Pax) Class Room (Pax) Theater (Pax) Cocktail (Pax) Height (meters) L x W (meters) Area (m/ft)
Orchid Ballroom A+B 120 72 250 324 480 350 3.45 22 x 25 550 / 5,920
Orchid Ballroom A 54 60 120 120 240 150 3.45 22 x 12.5 275 / 2,960
Orchid Ballroom B 54 60 120 120 240 150 3.45 22 x 12.5 275 / 2,960
Jomtien 1 27 24 40 45 72 50 2.85 10 x 8 80 / 861
Jomtien 2 30 36 50 54 90 70 2.5 13 x 7.5 98 / 1,055
Jomtien 3 24 30 40 45 70 50 2.5 11 x 7.5 83 / 893
Jomtien 4 21 24 30 24 48 40 2.5 10 x 5.5 55 / 592
Jomtien 5 21 24 30 24 48 40 2.5 10 x 5.5 55 / 592
Jomtien 6 21 24 30 24 48 40 2.5 10 x 5.5 55 / 592
Jomtien 7 21 24 30 24 48 40 2.5 10 x 5.5 55 / 592
Jomtien 8 24 30 50 45 70 70 2.8 11 x 7.5 87 / 936
Jomtien 9 18 24 40 36 60 50 2.8 9.5 x 7.3 69 / 743
Jomtien 10 27 24 50 48 84 70 2.4 10.4 x 9.7 100 / 1,076
Jomtien 11 72 66 120 120 300 150 2.70 22.30 x 15 350
Head of State Chamber 138 66 300 315 500 400 5.1 30.5 x 18.5 564 / 6,071
Grand Deck 150 150 200 300 540 250 3 47 x 8 436.5 / 4,698
Grand Deck Terrace 150 200 3 19 x 22 381.18 / 4,103

 

รอยัล คลิฟ บีช เทอเรซ

Facility U-shape (Pax) Board Room (Pax) Banquet (Pax) Class Room (Pax) Theater (Pax) Cocktail (Pax) Area (m/ft)
Breezeo 60 100
Sunset Terrace Lobby & Bar 80 120

 

รอยัล วิง สวีท แอนด์ สปา

Facility U-shape (Pax) Board Room (Pax) Banquet (Pax) Class Room (Pax) Theater (Pax) Cocktail (Pax) Height (meters) L x W (meters) Area (m/ft)
Suk Sumran Lounge 30 2.6 8.5 x 11.85 101

 

กลางแจ้ง

Facility U-shape (Pax) Board Room (Pax) Banquet (Pax) Class Room (Pax) Theater (Pax) Cocktail (Pax) Height (meters) L x W (meters) Area (m/ft)
Lotus Garden 550 1,000 144 x 26 2,900 / 31,215

กรุณากรอกข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มด้านขวานี้ เพื่อสิทธิ์ในการรับประโยชน์ดังนี้:

เป็นคนแรกที่จะได้รับดีล ข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด ข่าวสารเกี่ยวกับพัทยา เทรนด์งานอีเว้นท์ และมีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีได้รางวัลประจำเดือนจาก PEACH

เราปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลให้คุณมั่นใจได้ว่าเราจะเก็บรักษาความลับข้อมูลของคุณ และคุณสามารถบอกเลิกรับข่าวสารได้ทุกเมื่อ

PEACH Travel Newsletter


© 2018 peachthailand.com

Want to have
free consultation?